Newest Football Songs And FanChants from Armenia

Amenalav Timy: FFA Songs


Առաջին հայկական ճակատ ֆան շարժում

Lyrics

Ասեք ով է, ով է ամենալավ թիմը... Կասկած չկա ով է, ով է լավագույնը (3x) Հայաստանը.....Հայաստանը.....Հայաստանը.....Հայաստանը....

"First Armenian Front" fan movement

Lyrics

Tell us is who is the best team ... There is no doubt who is the best (3x), Armenia, Armenia, Armenia, Armenia...