Top Football Songs And FanChants from Itália

Forza Milan: Cantos do ACM


Forza Milan

Letra da música

Forza Milan, Milan Campione, Forza Milan il Milan ole, Forza Milan il Milan ole, Forza Milan, Vinci per noi, Forza Milan la Sud e con te, Alé, alé, alé, alé, Forza Milan, alé, alé...

Forza Milan

Letra da música

Forza Milan, Milan Champion, Go Milan Milan ole, Go Milan Milan ole, Go Milan, Win for us, Go Milan the South is With you, Ale, ale, ale, ale, Go Milan, ale, ale ...