Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν: Canzoni Greeks


...

Testi

Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βια μετράει την γη. Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Hymn to Liberty

Testi

I know it's you from the edge of the sword the terrible One, I recognize you from the look which with hardness Surveys the land, Drawn from the bones of the Greeks the sacred ones, And valiant as first, Hail o hail Liberty…


Ottenere l'app gratuita di Fanchants

FanCards are free during the Euros! 
 
<script type="text/javascript" src="/tracker/19C86D5703196A7118D9134EDE4CEF7F.js?cid=16951"></script>