Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν: Chorály Greeks


...

Text

Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βια μετράει την γη. Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Hymn to Liberty

Text

I know it's you from the edge of the sword the terrible One, I recognize you from the look which with hardness Surveys the land, Drawn from the bones of the Greeks the sacred ones, And valiant as first, Hail o hail Liberty…


 
 
<script type="text/javascript" src="/tracker/8BE8DDFB0C695E2BA95A26C7148F23E7.js?cid=16951"></script>