Top Football Songs And FanChants from Bosnia-H

Da Ga Hoće Nanice: BIH Songs


Da ga hoće zabit Džeko, joj nano nanice...

Paroles

Da ga hoće, nano, da ga hoće nanice, da ga hoće zabit Džeko, joj nano nanice...

English; May score it, grandma, may score it granny, may score it Džeko, hey granny...

Paroles

May score it, grandma, may score it granny, may score it Džeko, hey granny...