Newest Football Songs And FanChants from Vietnam

Chúng Ta Là Việt Nam - Chúng Ta Là Một: Cantos de -


Bài hát cổ vũ này với phần giai điệu có tính chất vòng lặp mượn từ đoạn nhạc gốc một bài hát cổ động quốc tế, dự án "Nhật ký cổ động viên" thử nghiệm sử dụng để tạo nhịp cho khán giả cùng hô khẩu hiệu cổ vũ.

Letra

Sha, la, la, là, la, la, We are Vietnam, Sha, la, la, là, la, la, We cheer Vietnam... Sha, la, la, là, la, la, We are Vietnam, Sha, la, la, là, la, la, Chúng ta là một...

This song is based on an international supporting melody.

Letra

Sha, la, la, là, la, la, We are Vietnam, Sha, la, la, là, la, la, We cheer Vietnam... Sha, la, la, là, la, la, We are Vietnam, Sha, la, la, là, la, la, We are one team...