Newest Football Songs And FanChants from Czech Rep

Nejkrásnější Zenská: FCVP Songs


Super pokřik. Viktorka je jako žena. Činí vás šťastnými, činí vás smutnými a samozřejmě je krásná.

كلمات الأغاني

Červená a modrá, To je Viktorka Plzeňská, Na celým světě, Nežije krásnější ženská... (opakuje se)

Super chant. Viktorka is like a woman. She makes you happy, she makes you sad and she's beautiful.

كلمات الأغاني

Red and blue, That's Viktorka Pilsen, In whole world, There isn't more beautiful woman... (repeated)