Newest Football Songs And FanChants from Швеция

Sköna Bajen: Песни HIF


...

Текст песни

Här e Bajen, Sköna Bajen, Sjung för Hammarby, Här e Bajen, Ad fan är ni, Vill ni va som Hammarby, Störst och flest det vet alla om, Glasen höjs å så ekar vår sång... Här E Bajen, Vad fan är ni, Vi E Hammarby...

Catchy Hammerby song

Текст песни

Here's Bajen, Beautiful Bajen, Sing for Hammarby, Here's Bajen, What the hell are you, Do you want to be like Hammarby, Biggest and most that everyone knows about, The glass is raised oh so our song echoes ... Mr E Bajen, What the hell are you, We are Hammarby ...


В этом списке зарядов нет