Clublied: LK Songs


clubsong

Lyrics

Wanneer L.S.K. trekt ten strijde, Spelers en supporters al te gaar, Streven voor een doel zij aan zijde, Tot de roem der machtige voetbalschaar, En telkenmaal ons kleuren zegepralen, Want geel en zwart ligt nauw aan't hart, Als kampioenen zullen wij nooit falen, Zelfs in't gevaar al is de strijd soms hard, Klinkt overal weldra, Het lied van L.S.K, Geel Zwart dat zijn onze kleuren, Lierse zo is onze naam, Niemand zal onze vlag besmeuren, Want te groot is onze faam, Op al die voetbalvelden, Waar er een strijd heeft bestaan, Hebben de Sportkrings grote helden, Zich doen gelden door hun faam, En kom eens zien wanneer wij spelen, Wij zijn niet groot maar wij zijn wonderfijn, Als kampioen van de eerste divisie ploegen, Wil iedereen weer bij de Lierse zijn, Aanschouw die voetbalhelden, Gene moed verloren, Altijd rustig langs de lijn, Zo spelen wij, onze partij, En voor de goal gekomen, De hinter sjot de bal naar voren, t Is onze centervoor, Die goaltjes maakt, Die goaltjes maakt, Die goaltjes maakt, En we zijn weer kampioen, En daar is niets aan te doen, Sportkring, Sportkring, Sportkring, En we zijn weer kampioen, En daar is niets aan te doen, Sportkring, Sportkring, Sportkring...

clubsong

Lyrics

When L.S.K. goes to war, Players and supporters all overcooked, Striving for a goal by side side, To the glory of the mighty football scissors, And telkenmaal our colors triumphs Because yellow and black is close aan't heart, As champions, we will never fail, In't danger even though the battle is sometimes hard, Sounds anywhere soon, The song of L.S.K, Black Yellow those are our colors, Lierse so is our name, Nobody will besmirch our flag, Because our reputation is too big, All those soccer fields, Where there is a conflict existed, Have the Sport Krings great heroes, Assert themselves by their fame, And come see about that when we play, We are not big but we wonder fine, As a champion of the first division teams, Everybody wants to be back at the Lierse, Behold these football heroes, Gene courage lost, Always calm down the line, So we play, our party, And came through the middle, The hinter Sjot the ball forward, It's for our center, Which makes goaltjes, Which makes goaltjes, Which makes goaltjes, And we're back champion, And there's nothing we can do, Sportkring, Sportkring, Sportkring, And we're back champion, And there's nothing we can do, Sportkring, Sportkring, Sportkring ..

Lierse on Spotify

Lierse Playlist Up NextGet the free Fanchants app

FanCards are free! 
 
<script type="text/javascript" src="/tracker/850F15F6AEB767E3831BE40DECEE1C34.js?cid=18280"></script>