Newest Football Songs And FanChants from Armenia

Amenalav Timy: Canzoni FFA


Առաջին հայկական ճակատ ֆան շարժում

Testi

Ասեք ով է, ով է ամենալավ թիմը... Կասկած չկա ով է, ով է լավագույնը (3x) Հայաստանը.....Հայաստանը.....Հայաստանը.....Հայաստանը....

"First Armenian Front" fan movement

Testi

Tell us is who is the best team ... There is no doubt who is the best (3x), Armenia, Armenia, Armenia, Armenia...