We Are Contras Hà Nội T&T: - Songs


Hà Nội FC

Bài hát của cổ động viên Hà Nội T&T

Lyrics

We are contras Hà Nội, We are contras Hà Nội, Hà Nội T&T, Hà Nội T&T...

Hanoi singing in English (Appologies for poor quality recording)

Lyrics

We are contras Hà Nội, We are contras Hà Nội, Hà Nội T&T, Hà Nội T&T...


Hà Nội FC Playlist Up Next 
 
<script type="text/javascript" src="/tracker/C1BD64346CD19383F166AC13E4A25694.js?cid=41602"></script>