We Are Contras Hà Nội T&T: - Songs


Hà Nội FC

Bài hát của cổ động viên Hà Nội T&T

Lyrics

We are contras Hà Nội, We are contras Hà Nội, Hà Nội T&T, Hà Nội T&T...

Hanoi singing in English (Appologies for poor quality recording)

Lyrics

We are contras Hà Nội, We are contras Hà Nội, Hà Nội T&T, Hà Nội T&T...


Hà Nội FC Playlist Up Next 
 
<script type="text/javascript" src="/tracker/FE38E1DE6EED4A77B0E4759788BC6A48.js?cid=41602"></script>